Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...

Vi har drøyt 40 års erfaring med å drive logistikk på våre egne anlegg, og nå har vi også begynt å tilby bemanning til våre kunder. Takket være våre velprøvde metoder og arbeidsmåter hjelper vi nå logistikk- og industribedrifter slik at de kan optimere virksomheten og dermed redusere sine personalkostnader. Vi planlegger, leverer og utfører våre oppgaver gjennom en svært erfaren og spesialisert organisasjon på logistikk- og industriområdet.

OPTIMAL RESSURSBEHOV MOT DET VOLUMET SOM SKAL PRODUSERES

Vi har virksomhet først og fremst i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmøregionen, Ørebro, Oslo, Vestfold og Telemark og har drøyt 300 heltidsansatte.

Vårt konsept bygger på at vi sammen med deg som kunde legger grunnlaget for optimal utnyttelse av ressursene. I vårt samarbeid fokuserer vi på å bruke riktig antall timer mot faktisk volum.

For å oppnå det beste resultatet vil vi sammen med deg som kunde analysere historiske volumtall, prognoser samt produktivitet og/eller ressursforbruk. Vi foreslår deretter et optimalt ressursbehov koblet til det volumet som skal produseres. I dette arbeidet foreslås det også hvordan fordelingen mellom fast ansatte og innleid personell kan være.

Vi tilbyr gunstige og kundetilpassede løsninger med fokus på kundens lønnsomhet.

 

RETT PERSON PÅ RETT PLASS TIL RIKTIG TID MED RIKTIG UTSTYR

Vårt personale kurses regelmessig for å kunne arbeide med fem grunnleggende verktøy som skal sikre stadig forbedring;

OPPDRAGSTAKTIKK

Et tydelig målbilde angir hvordan det ser ut og høres når vi har lyktes

LØSNINGSFOKUS

Tiltak og endringer som fører oss til målbildet

TILBAKEMELDINGER

Igjen og igjen. Hver dag.

GRUPPEDYNAMIKK

En gruppe som står sammen, presterer mer

KONFLIKTHÅNDTERING

Åpenhet og ærlighet skaper harmoni

LA OSS MØTES

Vi planlegger, leverer og utfører våre oppgaver gjennom en svært erfaren og spesialisert organisasjon på logistikk- og industriområdet.


JONAS EDENHOLM
jonas.edenholm@aditrologistics.com
+46 (0) 72 727 44 04

WILLIAM AALHUIZEN
william.aalhuizen@aditrologistics.com
+46 (0) 72 397 04 56